Czy wiesz, że instalacja słoneczna podniesie wartość Twojej nieruchomości?

Panel sloneczny o wartosci dodanej

W założeniu instalacja fotowoltaiczna podnosi wartość nieruchomości, istnieje jednak wiele czynników, które determinują jak duża może to być wartość. Panele zmniejszają ślad węglowy budynku i zwiększają jego efektywność energetyczną, są zatem korzystną inwestycją w przypadku jeśli chcemy sprzedać dom.

Posiadanie domu z istniejącą instalacją oznacza długoterminowe oszczędzanie pieniędzy poprzez atrakcyjność wartości nieruchomości spowodowaną systemem słonecznym.Większość właścicieli domów wie, że ekologiczne rozwiązania redukują koszty energii oraz mają dużo mniejszy negatywny wpływ na środowisko w porównaniu do domów bez innowacji. Te długoterminowe oszczędności uznawane są za czynniki zwiększające wartość.

Posłużmy się zagranicznym przykładem: według National Renewable Energy Laboratory (Colorado), każdy dollar zaoszczędzony na energii elektrycznej poprzez dodanie instalacji fotowoltaicznej zwiększa wartość nieruchomości o 20 dolarów. Na przykład: jeśli dzięki systemowi solarnemu zaoszczędzić na prądzie $700, wartość Twojego domu wzrośnie o $14000.

Czynniki mające znaczenie w wartości nieruchomości.

Z drugiej strony, pamiętajmy, że faktyczna wartość zależy od lokalizacji nieruchomości oraz jakości instalacji fotowoltaicznej przyłączonej do domu. Innym, równie ważnym czynnikiem jest lokalna cena jednostkowa energii elektrycznej, koszt zainstalowania systemu PV, jego wiek oraz częstotliwość przerw w dostawie prądu.

Bycie świadomym konsumentem

Nieruchomość wydajna, niezależna energetycznie, w której kluczowym elementem jest instalacja słoneczna jest atrakcyjna dla osób poszukujących dla siebie domu. Co więcej, zainteresowanie domami samowystarczalnymi stale rośnie. W dzisiejszych czasach instalacja fotowoltaiczna staje się podstawowym kryterium przy wyborze nieruchomości, jak kiedyś systemy CO oraz bieżąca woda. Aktualnie rynek wymaga nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań, a klienci są w stanie zapłacić więcej przy zakupie nieruchomości wiedząc, że oszczędzą długofalowo na cenach energii elektrycznej oraz są świadomi jak ważne jest ograniczanie negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne.

A co z nieruchomościami dla firmy?

Instalacja PV może być postrzegana jako zaleta nie tylko w przypadku nieruchomości mieszkalnych, w przypadku firm sprawa wygląda podobnie. Co więcej, system słoneczny może zwiększyć rentowność działalności. Działka lub nieruchomość wyposażona w panel fotowoltaiczny ma także wyższą wartość przy wynajmie, gdyż jest bardziej atrakcyjna w oczach przedsiębiorców walczących o efektywność energetyczną i chcących obniżyć koszty ogólne. Natomiast dzierżawa obiektów przemysłowych na 10–20 lat odpowiada mniej więcej 25–30-letniemu okresowi “życia” instalacji fotowoltaicznej.

Systemy klasyfikacji budynków ekologicznych, często stosowane w przypadku budynków biurowych i obiektów handlowych, koncentrują się również na zrównoważonym rozwoju środowiskowym, społecznym i ekonomicznym nieruchomości. Bardziej znane z nich to BREEAM, LEED i DGNB. Zarządzanie energią, uwzględniające efektywność energetyczną oraz wykorzystanie energii odnawialnej (np. energii słonecznej) poprawia klasyfikację budynku, dzięki czemu można spodziewać się nie tylko niższych kosztów eksploatacji, ale także znacznie atrakcyjności nieruchomości dla potencjalnych najemców, zwiększając tym samym wartość budynku z punktu widzenia właściciela jest wyższa.

Wyższa wartość wymaga większego bezpieczeństwa!

Ponieważ montaż paneli fotowoltaicznych jest wartością dodaną, konieczne jest przedłużenie istniejącego ubezpieczenia majątku lub wykupienie nowej, szerszej polisy. Jest to ważne nie tylko ze względu na pokrycie potencjalnych szkód, ale także dlatego, że kwota ubezpieczenia musi podążać za wzrostem wartości. Zazwyczaj wiąże się to z niewielkim wzrostem wydatków, jednak oznacza to, że budynek i zainstalowany system są bezpieczne.

pl_PLPolish