Zalety i właściwości magazynów energii

Bateria podłączona do systemu fotowoltaicznego to urządzenie magazynujące energię, które przechowuje niewykorzystaną energię elektryczną do późniejszego wykorzystania (zazwyczaj w ciągu nocy) .

Magazyn energii pozwala wykorzystać wytworzoną wcześniej energię elektryczną, a przy odpowiednich warunkach pokrywa zapotrzebowanie na energię nawet wtedy, gdy w naszym domu zabraknie prądu.

Jakie są zalety magazynowania energii?

Baterie pozwalają nam w pełni wykorzystać możliwości naszego systemu fotowoltaicznego, dzięki czemu żadna wyprodukowana energia nie idzie na marne.

Magazyn energii zazwyczaj jest uzupełnieniem naszego istniejącego układu fotowoltaicznego. Taki system musi być wyposażony w falownik hybrydowy, który umożliwi pracę w układzie off-grid, uniezależniając się od dostawcy energii. W obecnym czasie koszty takiej inwestycji są jednak bardzo wysokie. Zwykle potrzeba zainstalowania magazynu energii pojawia się w miejscu, w którym często występują problemy z siecią i przerwy w dostawie prądu, dzięki czemu energia może być dostarczana z akumulatora do czasu przywrócenia dostawy energii.

Komu zaleca się instalację magazynu energii teraz i w przyszłości?

Obecnie istnieją dwa przypadki, w których instalowane są magazyny energii.

Pierwszy jest wtedy, gdy nie jest możliwe lub jest zbyt kosztowne doprowadzenie przyłącza energetycznego do użytkownika. Odpowiednią alternatywą jest zastosowanie układu off-grid. Drugi przypadek to miejsca, gdzie przerwy w dostawie prądu są często, a urządzenia krytyczne ( np. Lodówki, systemy grzewcze, systemy wytwarzania ciepłej wody, sprzęt komputerowy/zabezpieczeniowy/ telekomunikacyjny) pozostają bez zasilania – co powoduje dalsze szkody. W takim przypadku, oprócz bezpieczeństwa i komfortu czas zwrotu inwestycji znacznie się skróci.

W obecnym czasie przy rozliczaniu energii w systemie net-metering warto rozważyć instalację wyposażoną w magazyn energii, czas zwrotu inwestycji z aktualnymi dofinansowaniami znacząco się skróci. Biorąc pod uwagę, że domowe systemy fotowoltaiczne zazwyczaj dostarczają około dwóch trzecich wyprodukowanej energii do sieci elektroenergetycznej, energia dostarczona do sieci może nawet zostać wprowadzona do akumulatora i wykorzystana później (zwykle wieczorem). Jeżeli cena energii wieczorem i w nocy będzie wysoka, wówczas przechowywanie taniej energii elektrycznej wytworzonej w ciągu dnia i wykorzystanie jej w nocy znacznie poprawi opłacalność inwestycji. Od lipca 2024r zostanie wprowadzony system rozliczania godzinowego, w ramach którego znacznie poprawi się sytuacja finansowa wynikająca z instalacji magazynów energii przez użytkowników domowych.

Jakie parametry techniczne wybrać dla akumulatora?

Każdy typ baterii ma swoje zalety i wady. Dlatego przy wyborze magazynu energii ważne jest, aby wziąć pod uwagę pięć kluczowych czynników. Rozmiar akumulatora podawany w kilowatogodzinach (kWh): akumulatory do użytku domowego mają zazwyczaj pojemność od 2 kWh do 20 kWh. Wydajność: Musimy wziąć pod uwagę procent zmagazynowanej energii elektrycznej, którą możemy później wykorzystać. Mówiąc najprościej, ile kWh traci się, gdy system przekształca prąd stały (DC) na prąd przemienny (AC) lub gdy energia elektryczna jest magazynowana w akumulatorze. Im wyższa wydajność, tym mniejsze straty energii podczas magazynowania. Zwykle jest to około 80%. Jednym z najważniejszych czynników przy wyborze baterii słonecznej jest głębokość rozładowania (DoD Depth of Discharge), która odnosi się do ilości energii, jaką można wykorzystać z systemu. Załóżmy, że mamy akumulator o pojemności 8 kWh i DoD 80%. Oznacza to, że możemy wykorzystać maksymalnie 6,4 kWh.

Żywotność baterii słonecznych. Wyraża się ją w latach, a ich żywotność ma przekraczać 10 lat.
Nie trzeba ich często serwisować ani wymieniać.

Pozostają funkcjonalne nawet po tysiącach procesów ładowania i rozładowywania.

Bezpieczeństwo: Baterie są uważane za bardzo bezpieczne, ryzyko w przypadku użytku domowego jest takie samo, jak w przypadku domowego użytku telefonów komórkowych lub laptopów. Jednak wszystkie akumulatory muszą spełniać określone wymagania bezpieczeństwa, aby zostały dopuszczone do użytku domowego i komercyjnego.

pl_PLPolish